Velkommen til Center for Børn, Unge og Familier

Rådgivning, dag- og døgnbehandling

Tilværelsen kan slå nogle gevaldige udsving. Mange klarer selv at bokse med problemerne, men en gang imellem kan problemerne blive så uoverskuelige, at man får brug for hjælp udefra. Det kan være gode venner eller familie, men hvis den hjælp ikke er lige ved hånden, så har du professionel hjælp i Svendborg Kommunes Center for Børn, Unge og Familier.

Centret består af en række afdelinger, hvor du kan finde netop den rådgiver, der kender dit problem, for du er hverken den første eller sidste, der pludselig støder ind i ”muren”.

Rådgivningshuset er en åben rådgivning for børn, unge, forældre og fagpersoner.

SSP – Skole, Social, Politi - forebygger kriminalitet og misbrug blandt børn og unge på gadeplan.

FamilieCentret yder behandling og praktisk, pædagogisk støtte til familier og kræver henvisning.

Mødrehuset støtter og hjælper unge, sårbare mødre og fædre til at mestre forældrerollen. Også her kræves henvisning.

Selfo – Selvvmordsforebyggelses-teamet forebygger selvmord blandt unge.

Skovsbovej er et døgntilbud for unge mellem 12 og 18 år, op til 23 år som efterværn. Kræver henvisning.

Børnehuset er for børn og unge mellem 0 og 18 år med betydelige og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Hus 53 er et aflastningstilbud til familier med hjemmeboende udviklingshandicappede børn, unge og voksne.
 

Brug vores rådgivningstilbud, når det er nødvendigt. Der er ingen grund til selv at tumle med uoverskuelige problemer i længere tid. Vi er her for at hjælpe og for at finde en løsning. Du er altid velkommen!